Zaměstnanci

Ředitelka školy

Mgr. Eva Klvaňová

Zástupkyně ředitelky

pro pedagogickou oblast:    Mgr. Pavla Horňáková
pro ekonomickou oblast: Jitka Bartošová

Vedoucí

školní jídelny: Leona Němečková

Učitelé

I. stupeň
1. A    Pavlína Neumannová, Mgr.
1. B Dana Hošpesová, Mgr.
2. A Milan Kocmánek, Mgr.
2. B Iva Kocmánková, PaedDr.
3. A Lenka Halouzková, Mgr.
4. A Ilona Dohnalíková, Mgr.
4. B Tamara Šmídová, Mgr.
5. A Miroslava Líbalová, Mgr.
5. B Roman Holásek, Mgr.
 
II. stupeň
6. A Libuše Nečasová, Mgr.
6. B Veronika Tučková, Mgr.
7. A Manfred Líbal, Mgr.
7. B Jan Kosík, Mgr.
8. A Jaroslav Drahokoupil, Mgr.
8. B Zdenka Hrubá, Ing.
9. A Pavla Horňáková, Mgr.

 

Bez třídnictví:    Marie Jirmanová, Mgr.
  Jaroslava Kubíčková, Ing.
  Rostislav Neumann, Mgr.
  Jiřina Podhorská, Mgr.
  Jana Polášková, Mgr.

 

Speciální třídy:   Anna Luklová

Výchovné poradenství

Mgr. Eva Klvaňová

Prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Pavla Horňáková

ITC koordinátor

Mgr. Rostislav Neumann

Asistentky pedagoga

Jitka Kaňová

Eliška Kozáková

Miroslava Létalová

Nikola Šedivá

Lucie Štáhlová

Školní družina

Liběna Štáhlová

Miroslava Létalová

 

Nepedagogičtí pracovníci

Školník: Roman Kosek
Uklízečky: Dana Létalová
  Alena Bienová
  Štefánia Vlašicová
Kuchařky: Leona Němečková
  Jitka Hrnčířová
Pomocné kuchařky:    Miloslava Bartošíková
  Jarmila Tarhajová
  Zděnka Škrobáčková
Administrativní zaměstnanec:  
Radka Tučková
   

Kontakty
Úřední hodiny

 • Pondělí: 7.30 – 15.30
 • Úterý: 7.30 – 15.00
 • Středa: 7.30 – 15.00
 • Čtvrtek: 7.30 – 15.00
 • Pátek: 7.30 – 13.30
 • V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.
 • Provoz školní družiny: 11.40 – 16.00
 • Provoz školní jídelny: 6.30 – 15.00

Zvonění

 • 0. hodina – 7.00 – 7.45 h
 • 1. hodina – 8.00 – 8.45 h
 • 2. hodina – 8.55 – 9.40 h
 • 3. hodina – 10.00 – 10.45 h
 • 4. hodina – 10.55 – 11.40 h
 • 5. hodina – 11.50 – 12.35 h
 • 6. hodina – 12.45 – 13.30 h
 • 7. hodina – 13.40 – 14.25 h
 • 8. hodina – 14.35 – 15.20 h
 • Budovy jsou otevřeny od 7.40 h

Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace
Masarykova 730/22, 69151 Lanžhot
IČ: 65267281, číslo účtu: 129201495/0300
Datová schránka ID: 4bphndz

Prohlášení o přístupnosti

Masarykova ZŠ Lanžhot