Zaměstnanci

Ředitelka školy

Mgr. Eva Klvaňová

Zástupkyně ředitelky

pro pedagogickou oblast:    Mgr. Pavla Horňáková
pro ekonomickou oblast: Jitka Bartošová

Vedoucí

školní jídelny: Leona Němečková

Učitelé

I. stupeň
1. A    Milan Kocmánek, Mgr.
1. B Iva Kocmánková, PaedDr.
2. A Ilona Dohnalíková, Mgr.
2. B Tamara Šmídová, Mgr.
3. A Pavlína Neumannová, Mgr.
3. B Dana Hošpesová, Mgr.
4. A Lenka Halouzková, Mgr.
4. B Liběna Štáhlová
5. A Manfred Líbal, Mgr.
5. B Jan Kosík, Mgr.
 
II. stupeň
6. A Jaroslav Drahokoupil, Mgr.
6. B Zdenka Hrubá, Ing.
7. A Pavla Horňáková, Mgr.
8. A Miroslava Líbalová, Mgr.
9. A Jiřina Podhorská, Mgr.
9. B Jaroslava Kubíčková, Ing.

 

Bez třídnictví:    Libuše Nečasová, Mgr.
  Rostislav Neumann, Mgr.
  Markéta Melkusová, Mgr.
  Jana Polášková, Mgr.
  Veronika Tučková, Mgr.

 

Speciální třídy:   Anna Luklová
  Ondřej Polášek, Mgr.

Výchovné poradenství

Mgr. Eva Klvaňová

Prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Pavla Horňáková

ITC koordinátor

Mgr. Rostislav Neumann

Asistentky pedagoga

Jitka Kaňová

Miroslava Létalová

Martina Moravcová

Nikola Šedivá

 

Nepedagogičtí pracovníci

Školník: Roman Kosek
Uklízečky: Dana Létalová
  Alena Bienová
  Štefánia Vlašicová
Kuchařky: Leona Němečková
  Jitka Hrnčířová
Pomocné kuchařky:    Miloslava Bartošíková
  Jarmila Tarhajová
  Hana Tučková
Administrativní zaměstnanec:  
Radka Tučková
   

Úřední hodiny

 • Pondělí: 7:30 – 15:30
 • Úterý: 7:30 – 15:00
 • Středa: 7:30 – 15:00
 • Čtvrtek: 7:30 – 15:00
 • Pátek: 7:30 – 13:30

V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.

 • Provoz školní družiny: 11:40 – 16:00
 • Provoz školního klubu: 14:00 – 17:00
 • Provoz školní jídelny: 06:30 – 15:00

Kontakty

Ředitelka školy: Eva Klvaňová, Mgr.
klvanova@zslanzhot.cz
519 336 219

Zástupce ředitelky: Pavla Horňáková, Mgr.
info@zslanzhot.cz
519 336 207

 

Telefony

 • Fax: 519 336 207
 • Školní klub: 519 336 517
 • Školní družina: 519 337 787
 • Speciální třídy: 519 337 786
 • Školní jídelna: 519 336 986