Školní družina

ico skolni druzinaVychovatelka: Dana Baťková, Miroslava Létalová
Telefon: 519 337 787

Provozní doba: 11:30 – 16:00 hodin
Poplatek: 100,-Kč/měsíc

Školní družina poskytuje a organizuje zájmové vzdělávání jedné školy nebo několika škol, a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Je určena přednostně pro žáky 1. stupně ZŠ. Činnost ve ŠD se přizpůsobuje věku a individuálním schopnostem žáků. Děti se ve ŠD učí sebeovládání, samostatnosti, vedeme je k zodpovědnosti a získávání různých dovedností. Školní družina je vybavena hračkami, stolními hrami, věcmi pro výtvarnou, pracovní výchovu a relaxaci. Pro pohybovou výchovu je využíváno dětské hřiště, pro sportovní činnost tělocvična a sportovní hřiště.

Zápisní lístek do školní družiny (zapisniListek.pdf)

Školní družina 1
Školní družina 2
Školní družina 3
Školní družina 4
Školní družina 5
Školní družina 6
Školní družina 7
Školní družina 8
Školní družina 9
Školní družina 10
Školní družina 11

Úřední hodiny

 • Pondělí: 7:30 – 15:30
 • Úterý: 7:30 – 15:00
 • Středa: 7:30 – 15:00
 • Čtvrtek: 7:30 – 15:00
 • Pátek: 7:30 – 13:30

V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.

 • Provoz školní družiny: 11:40 – 16:00
 • Provoz školního klubu: 14:00 – 17:00
 • Provoz školní jídelny: 06:30 – 15:00

Kontakty

Ředitelka školy: Eva Klvaňová, Mgr.
klvanova@zslanzhot.cz
519 336 219

Zástupce ředitelky: Pavla Horňáková, Mgr.
info@zslanzhot.cz
519 336 207

 

Telefony

 • Fax: 519 336 207
 • Školní klub: 519 336 517
 • Školní družina: 519 337 787
 • Speciální třídy: 519 337 786
 • Školní jídelna: 519 336 986