Školní družina

ico skolni druzinaVychovatelka: Renata Hromková, Dana Baťková
Telefon: 519 373 787

Provozní doba: 11:30 – 16:00 hodin
Poplatek: 100.-Kč/měsíc

Školní družina poskytuje a organizuje zájmové vzdělávání jedné školy nebo několika škol, a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Je určena přednostně pro žáky 1. stupně ZŠ. Činnost ve ŠD se přizpůsobuje věku a individuálním schopnostem žáků. Děti se ve ŠD učí sebeovládání, samostatnosti, vedeme je k zodpovědnosti a získávání různých dovedností. Školní družina je vybavena hračkami, stolními hrami, věcmi pro výtvarnou, pracovní výchovu a relaxaci. Pro pohybovou výchovu je využíváno dětské hřiště, pro sportovní činnost tělocvična a sportovní hřiště.

Zápisní lístek do školní družiny (zapisniListek.pdf)

PICT3518
PICT3519
PICT3524
PICT3526

Úřední hodiny

 • Pondělí: 7:30 – 15:30
 • Úterý: 7:30 – 15:00
 • Středa: 7:30 – 15:00
 • Čtvrtek: 7:30 – 15:00
 • Pátek: 7:30 – 13:30

V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.

 • Provoz školní družiny: 11:40 – 16:00
 • Provoz školního klubu: 14:00 – 17:00
 • Provoz školní jídelny: 06:30 – 15:00

Kontakty

Ředitelka školy: Helena Pláteníková, Mgr.
platenikova@zslanzhot.cz
519 336 219

Zástupce ředitele: Eva Klvaňová, Mgr.
klvanova@zslanzhot.cz

Kancelář:
Jitka Bartošová, bartosova@zslanzhot.cz
Radka Tučková, tuckova@zslanzhot.cz

info@zslanzhot.cz, 519 336 207

číslo účtu: 129201495/0300

Telefony

 • Fax: 519 336 207
 • Školní klub: 519 336 517
 • Školní družina: 519 337 787
 • Speciální třídy: 519 337 786
 • Školní jídelna: 519 336 986