Školní družina

ico skolni druzinaVychovatelka 1. oddělení: Liběna Štáhlová 
Telefon: 519 337 787

Vychovatelka 2. oddělení: Miroslava Létalová 
Telefon: 519 336 517

Provozní doba: 11:30 – 16:00 hodin
Poplatek: 200,-Kč/měsíc

Školní družina poskytuje a organizuje zájmové vzdělávání jedné školy nebo několika škol, a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Je určena přednostně pro žáky 1. stupně ZŠ. Činnost ve ŠD se přizpůsobuje věku a individuálním schopnostem žáků. Děti se ve ŠD učí sebeovládání, samostatnosti, vedeme je k zodpovědnosti a získávání různých dovedností. Školní družina je vybavena hračkami, stolními hrami, věcmi pro výtvarnou, pracovní výchovu a relaxaci. Pro pohybovou výchovu je využíváno dětské hřiště, pro sportovní činnost tělocvična a sportovní hřiště.

Zápisní lístek do školní družiny (zapisniListek.pdf)

Školní družina 1
Školní družina 2
Školní družina 3
Školní družina 4

Kontakty
Úřední hodiny

 • Pondělí: 7.30 – 15.30
 • Úterý: 7.30 – 15.00
 • Středa: 7.30 – 15.00
 • Čtvrtek: 7.30 – 15.00
 • Pátek: 7.30 – 13.30
 • V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.
 • Provoz školní družiny: 11.40 – 16.00
 • Provoz školní jídelny: 6.30 – 15.00

Zvonění

 • 0. hodina – 7.00 – 7.45 h
 • 1. hodina – 8.00 – 8.45 h
 • 2. hodina – 8.55 – 9.40 h
 • 3. hodina – 10.00 – 10.45 h
 • 4. hodina – 10.55 – 11.40 h
 • 5. hodina – 11.50 – 12.35 h
 • 6. hodina – 12.45 – 13.30 h
 • 7. hodina – 13.40 – 14.25 h
 • 8. hodina – 14.35 – 15.20 h
 • Budovy jsou otevřeny od 7.40 h

Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace
Masarykova 730/22, 69151 Lanžhot
IČ: 65267281, číslo účtu: 129201495/0300
Datová schránka ID: 4bphndz

Prohlášení o přístupnosti

Masarykova ZŠ Lanžhot