Historie školy

Na veřejné schůzi dne 23. 6. 1923 se obecní zastupitelstvo usneslo, aby se během roku započalo se stavbou školy. Projekt vypracoval ing.arch. Milan Kopřiva. Stavba však byla zahájena až v březnu 1924.

K slavnostnímu otevření nové budovy měšťanské školy v Souhradech došlo 9. listopadu 1924 a pravidelná výuka byla zahájena 1. prosince téhož roku.

Na postavení budovy školy věnoval finanční příspěvek i první prezident Československé republiky T. G. Masaryk. Z tohoto důvodu škola dostala jeho jméno.

Výuka obecné a měšťanské školy probíhala podle Malého školského zákona ze dne 13.7.1922. Mezi povinné předměty byla zařazena občanská nauka, ruční práce, dále povinný tělocvik pro dívky a nauka o domácím hospodářství. Od školního roku 1932-1933 byla zavedena povinná školní docházka v délce 8 let. Měšťanská škola byla povinná pro všechny žáky, kteří ukončili s dobrým prospěchem pátý ročník obecné školy.

Výnosem ministra zemědělství byla v Lanžhotě v budově měšťanské školy 5.2.1932 otevřena Lidová škola hospodářská.

Do 24.9.1938 probíhalo vyučování na škole pravidelně. Od září 1939 se začalo vyučovat podle nových osnov. Postupně se rušila výuka občanské nauky a dějepisu, došlo k redukci výuky mateřského jazyka a literatury, zeměpis se přizpůsobil „novému uspořádání Evropy“. Němčina naplňovala značnou část rozvrhu.

Od jara 1943 byli postupně pracovně nasazovaní do Říše učitelé obou škol. Po vánočních prázdninách byly obě školy obsazeny německými vojenskými oddíly. Měšťanská škola dělostřeleckým oddílem SS, který zde zůstal až do počátku bojů o Lanžhot.

Stavba v roce 1923

Stavba v roce 1923

Škola v roce 1939

Škola v roce 1939

Škola po roce 1939

Škola po roce 1939

Tabule - obnovený název

Tabule - obnovený název

1944 –1964

V dubnu roku 1945 během osvobozovacích bojů došlo k značnému poškození budovy. Třídy byly rozbité od střepin a bez oken, školní zahrada plná jam od granátů. Když se 26. května 1945 dostavili do školy žáci, byla ještě bez okenních tabulí, rozstřílená, část střechy shořelá, školní inventář byl z větší části také zničený. K obnově výuky došlo 20.11.1945, kdy se podařilo zasklít alespoň vnější okna. V roce 1948 byl změněn název měšťanské školy na Střední školu v Lanžhotě.

Od školního roku 1960-1961 byla zavedena povinná devítiletá školní docházka.

V roce 1972 se prováděla generální oprava školy.

V roce 1984 byla slavnostně otevřena přístavba a o dva roky později bylo v areálu školy zbudováno sportovní hřiště.

V roce 1990 ministr školství Adam obnovil škole čestný název Masarykova základní škola.

Postupně se měnila nejenom vnější tvář školy, ale i vnitřní vybavení. Do provozu byla dána 1. počítačová učebna. Od roku 1998 získala Masarykova základní škola právní subjektivitu a byl zřízen školní klub.

V roce 2004 Masarykova základní škola oslavovala 80. výročí založení. Při této příležitosti byla slavnostně otevřena při škole sportovní hala a sportovní areál.

Ředitelé školy

 • František Prokeš: 1922 – 1928
 • Antonín Osvald: 1927 – 1939
 • Karel Žamberský: 1939 – 1940
 • Jindřich Bauer: 1940 – 1943
 • František Kubásek: 1943 – 1945
 • Karel Žamberský: 1945 – 1946
 • Jindřich Vaněk: 1946 – 1948
 • Jaroslav Dvořák: 1948 – 1965
 • Karel Turza: 1965 – 1970
 • František Kolman: 1970 – 1975
 • Pavel Tureček: 1975 – 1979
 • Jaromír Samuel: 1979 – 1990
 • Zdeněk Houžva: 1990 – 1991
 • Milada Šestáková: 1991 – 1997
 • Zdeňka Baková: 1997 – 2007
 • Helena Pláteníková: 2008 – 2019
 • Eva Klvaňová: 2019 - dosud

Kontakty
Úřední hodiny

 • Pondělí: 7.30 – 15.30
 • Úterý: 7.30 – 15.00
 • Středa: 7.30 – 15.00
 • Čtvrtek: 7.30 – 15.00
 • Pátek: 7.30 – 13.30
 • V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.
 • Provoz školní družiny: 11.40 – 16.00
 • Provoz školní jídelny: 6.30 – 15.00

Zvonění

 • 0. hodina – 7.00 – 7.45 h
 • 1. hodina – 8.00 – 8.45 h
 • 2. hodina – 8.55 – 9.40 h
 • 3. hodina – 10.00 – 10.45 h
 • 4. hodina – 10.55 – 11.40 h
 • 5. hodina – 11.50 – 12.35 h
 • 6. hodina – 12.45 – 13.30 h
 • 7. hodina – 13.40 – 14.25 h
 • 8. hodina – 14.35 – 15.20 h
 • Budovy jsou otevřeny od 7.40 h

Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace
Masarykova 730/22, 69151 Lanžhot
IČ: 65267281, číslo účtu: 129201495/0300
Datová schránka ID: 4bphndz

Prohlášení o přístupnosti

Masarykova ZŠ Lanžhot