Návštěvní řád

Vážení rodiče a návštěvníci Masarykovy základní školy v Lanžhotě

Velmi rádi Vám poskytneme potřebné informace týkající se Vašich dětí a naší školy. Návštěvu školy Vám umožníme za dodržení těchto pravidel:

 • běžnou návštěvu školy je nutné dohodnout s učitelem, zaměstnancem nebo vedením školy vždy předem (např. návštěvu vyučovací hodiny, vyzvednutí úkolů, konzultace aj.). Vyčkejte, prosím, až učitele či zaměstnance o Vašem příchodu informujeme.
 • jednání se zaměstnanci školy bez předchozího ohlášení je možné ráno před vyučováním. V 7.55 hodin je nutno školu opustit. Přicházejte včas na sjednanou schůzku – minutu nebo dvě před termínem odchodu, nemá již význam jednání realizovat.
 • příjdete – li neohlášeni a budete na okamžitém rozhovoru trvat, počkáte v kanceláři školy do té doby, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat tak, aby nenarušil výuku, službu na dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání nebo jinou nezbytnou činnost.

CHRÁNÍME TÍM PŘEDEVŠÍM VAŠE DĚTI. Děkujeme Vám za respektování doby práce našich učitelů a zaměstnanců.

Kontakty
Úřední hodiny

 • Pondělí: 7.30 – 15.30
 • Úterý: 7.30 – 15.00
 • Středa: 7.30 – 15.00
 • Čtvrtek: 7.30 – 15.00
 • Pátek: 7.30 – 13.30
 • V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.
 • Provoz školní družiny: 11.40 – 16.00
 • Provoz školní jídelny: 6.30 – 15.00

Zvonění

 • 0. hodina – 7.00 – 7.45 h
 • 1. hodina – 8.00 – 8.45 h
 • 2. hodina – 8.55 – 9.40 h
 • 3. hodina – 10.00 – 10.45 h
 • 4. hodina – 10.55 – 11.40 h
 • 5. hodina – 11.50 – 12.35 h
 • 6. hodina – 12.45 – 13.30 h
 • 7. hodina – 13.40 – 14.25 h
 • 8. hodina – 14.35 – 15.20 h
 • Budovy jsou otevřeny od 7.40 h

Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace
Masarykova 730/22, 69151 Lanžhot
IČ: 65267281, číslo účtu: 129201495/0300
Datová schránka ID: 4bphndz

Prohlášení o přístupnosti

Masarykova ZŠ Lanžhot