Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

těší nás, že od středy 18. 11. je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Zde je několik provozních informací:

 1. a 2. ročníky

 • příchod do budovy ode 7:30 do 8:00 hod.
 • výuka žáků bude probíhat podle rozvrhu, jednotlivé třídy se nebudou slučovat, kontakt bude omezen na minimum
 • všichni žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat hygienická opatření
 • je zakázán zpěv a sportovní činnost, výuka bude realizována náhradními aktivitami, v hodinách TV i během dne se doporučují vycházky

Speciální třída

 • je povolena osobní přítomnost žáků
 • provoz se řídí dle pokynů manuálu

3. – 9. ročníky   

 • pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
 • jsou umožněny individuální konzultace ve škole, u kterých může být přítomen i zákonný zástupce

Dětská skupina

 • pokračuje jedno oddělení školní dětské skupiny (ve třídě 4.B, přízemí ul. Masarykova)

Školní družina

 • v provozu budou tři oddělení ŠD, pro každou třídu jedno oddělení (1.A – Liběna Štáhlová, 1.B – Lucie Štáhlová, 2.A – Nikola Šedivá)
 • ŠD 1.A a ŠD 1.B bude v budově na ul. Komenského, ŠD 2.A bude v kmenové třídě na ul. Masarykova

Obědy

 • výdej pro žáky 1. a 2. tříd a dětskou skupinu do 13:00 hod.
 • od 13:00 do 14:00 výdej do jídlonosičů pro ostatní žáky, kteří jsou vzděláváni distančně

Úřední hodiny – kancelář školy

 • od 8:00 do 15:00 hod.

 

Mgr. Eva Klvaňová, ředitelka školy

Kontakty
Úřední hodiny

 • Pondělí: 7.30 – 15.30
 • Úterý: 7.30 – 15.00
 • Středa: 7.30 – 15.00
 • Čtvrtek: 7.30 – 15.00
 • Pátek: 7.30 – 13.30
 • V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.
 • Provoz školní družiny: 11.40 – 16.00
 • Provoz školní jídelny: 6.30 – 15.00

Zvonění

 • 0. hodina – 7.00 – 7.45 h
 • 1. hodina – 8.00 – 8.45 h
 • 2. hodina – 8.55 – 9.40 h
 • 3. hodina – 10.00 – 10.45 h
 • 4. hodina – 10.55 – 11.40 h
 • 5. hodina – 11.50 – 12.35 h
 • 6. hodina – 12.45 – 13.30 h
 • 7. hodina – 13.40 – 14.25 h
 • 8. hodina – 14.35 – 15.20 h
 • Budovy jsou otevřeny od 7.40 h

Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace
Masarykova 730/22, 69151 Lanžhot
IČ: 65267281, číslo účtu: 129201495/0300
Datová schránka ID: 4bphndz

Prohlášení o přístupnosti

Masarykova ZŠ Lanžhot