Uvolňování opatření ve školách pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

podle aktualizovaných pokynů MŠMT ke dni 27. 4. 2020 bude umožněna žákům 2. stupně od 8. 6. 2020 osobní přítomnost ve škole, jedná se o socializační aktivity, konzultace či třídnické hodiny. Účast žáků bude dobrovolná.

Konzultace pro 6. – 9. ročník budou probíhat denně čtyřikrát týdně (PO – ČT) od 8. do 19. 6. 2020 v době od 9 do 10.45 hod. Konzultace z předmětů ČJ, AJ, NJ, M, F, CH, Př, Z, D budou navazovat na vzdělávání na dálku (objasnění, upevnění a procvičení učiva).

Rozvrh hodin bude stanoven podle počtu přihlášených žáků. Bude rozeslán v pátek 5. 6. přes Edookit.

Distanční výuka bude nadále pokračovat stejným způsobem jako doposud.

V týdnu od 22. 6. 2020 budou probíhat třídnické hodiny.

 • maximální počet žáků ve skupině je 15
 • zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámit se s vymezením rizikových skupin (prohlášení přinesou žáci v den nástupu do školy, formulář je v příloze nebo v kanceláři školy)
 • každý žák bude mít 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žáci budou dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 3. 6. 2020 třídní učitelce/třídnímu učiteli, 9.A nahlásí zájem ředitelce školy

 

 Dokumenty ke stažení ve formátu PDF:

 

Mgr. Eva Klvaňová, ředitelka školy

Kontakty
Úřední hodiny

 • Pondělí: 7.30 – 15.30
 • Úterý: 7.30 – 15.00
 • Středa: 7.30 – 15.00
 • Čtvrtek: 7.30 – 15.00
 • Pátek: 7.30 – 13.30
 • V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.
 • Provoz školní družiny: 11.40 – 16.00
 • Provoz školní jídelny: 6.30 – 15.00

Zvonění

 • 0. hodina – 7.00 – 7.45 h
 • 1. hodina – 8.00 – 8.45 h
 • 2. hodina – 8.55 – 9.40 h
 • 3. hodina – 10.00 – 10.45 h
 • 4. hodina – 10.55 – 11.40 h
 • 5. hodina – 11.50 – 12.35 h
 • 6. hodina – 12.45 – 13.30 h
 • 7. hodina – 13.40 – 14.25 h
 • 8. hodina – 14.35 – 15.20 h
 • Budovy jsou otevřeny od 7.40 h

Masarykova základní škola Lanžhot, okres Břeclav, příspěvková organizace
Masarykova 730/22, 69151 Lanžhot
IČ: 65267281, číslo účtu: 129201495/0300

Prohlášení o přístupnosti

Masarykova ZŠ Lanžhot