EDOOKIT - informace

Vážení rodiče,

ve školním roce 2019/2020 přešla naše škola k informačnímu systému Edookit. Do systému mají přístup nejen rodiče, ale také všichni žáci od 5. do 9. ročníku. Rodiče a žáci ovšem vždy pod svým přístupovým heslem, aby se předešlo nedorozuměním například při omlouvání absencí. Na e-mailové adresy rodičů a těchto žáků jsou tedy odeslána uživatelská jména pro vstup do systému, heslo si nastaví každý uživatel posléze sám. Do systému se dostanete všude tam, kde je k dispozici internet, funguje i jako mobilní aplikace.

Edookit má mnohé možnosti a výhody, se kterými je možné pracovat, poznávat. Na internetových stránkách školy www.zslanzhot.cz najdete odkaz na Edookit a návod pro rodiče pro práci s Edookitem.

Učitelé průběžně do elektronických žákovských knížek zapisují známky, které můžete po zveřejnění okamžitě vidět. Každé známce je přidělena tzv. váha, která značí závažnost v celkové klasifikaci a určuje podíl známky na celkovém hodnocení. O přidělení tzv. váhy rozhoduje vždy učitel daného předmětu, a to v závislosti na povaze a obtížnosti ověřování znalostí. Stejně tak vypočítaný průměr známky na Edookitu není pro učitele zavazující, konečné hodnocení je vždy na rozhodnutí učitele (viz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků MZŠ Lanžhot).

Pedagogové mohou prostřednictvím systému psát zprávy žákům, rodičům, informovat o akcích a aktivitách ve škole i mimo budovu školy. Není povinností učitele zadávat do systému domácí úkoly, ani pokyny k jejich vypracování.  Vyučující zapisují do elektronických třídních knih absence či pozdní příchody žáků. Rodiče omlouvají zameškané hodiny podle Školního řádu MZŠ Lanžhot. Tj.  nejpozději do tří vyučovacích dnů od počátku nepřítomnosti žáka třídnímu učiteli e-mailem, SMS zprávou, prostřednictvím systému Edookit nebo telefonicky do kanceláře školy.

Důležité upozornění

Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které rodič získá v elektronické žákovské knížce, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme tedy rodiče na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.

V Lanžhotě 1. 9. 2023                                              
Mgr. Eva Klvaňová, ředitelka školy

Kontakty




Úřední hodiny

 • Pondělí: 7.30 – 15.30
 • Úterý: 7.30 – 15.00
 • Středa: 7.30 – 15.00
 • Čtvrtek: 7.30 – 15.00
 • Pátek: 7.30 – 13.30
 • V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.
 • Provoz školní družiny: 11.40 – 16.00
 • Provoz školní jídelny: 6.30 – 15.00

Zvonění

 • 0. hodina – 7.00 – 7.45 h
 • 1. hodina – 8.00 – 8.45 h
 • 2. hodina – 8.55 – 9.40 h
 • 3. hodina – 10.00 – 10.45 h
 • 4. hodina – 10.55 – 11.40 h
 • 5. hodina – 11.50 – 12.35 h
 • 6. hodina – 12.45 – 13.30 h
 • 7. hodina – 13.40 – 14.25 h
 • 8. hodina – 14.35 – 15.20 h
 • Budovy jsou otevřeny od 7.40 h

Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace
Masarykova 730/22, 69151 Lanžhot
IČ: 65267281, číslo účtu: 129201495/0300
Datová schránka ID: 4bphndz

Prohlášení o přístupnosti

Masarykova ZŠ Lanžhot