Zvláštní zápis do 1. tříd – Lex Ukrajina

Zvláštní zápis do 1. tříd – Lex Ukrajina

Ve středu 15. června 2022 od 15.30 – 17.00 hodin ve třídě 4.A (přízemí) se koná zvláštní zápis podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství).

Rodiče vyplní žádost k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Při podání žádosti k přijetí do 1. třídy je třeba doložit:
– řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  - dokument je ke stažení ve formátu PDF  ZDE
vízový doklad dítěte
doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
pas zákonného zástupce dítěte
doklad o místě pobytu dítěte pro určení spádovosti (nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

 

V Lanžhotě 7. 6. 2022                                          Mgr. Eva Klvaňová, ředitelka školy

 

 

 

 

Kontakty
Úřední hodiny

 • Pondělí: 7.30 – 15.30
 • Úterý: 7.30 – 15.00
 • Středa: 7.30 – 15.00
 • Čtvrtek: 7.30 – 15.00
 • Pátek: 7.30 – 13.30
 • V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.
 • Provoz školní družiny: 11.40 – 16.00
 • Provoz školní jídelny: 6.30 – 15.00

Zvonění

 • 0. hodina – 7.00 – 7.45 h
 • 1. hodina – 8.00 – 8.45 h
 • 2. hodina – 8.55 – 9.40 h
 • 3. hodina – 10.00 – 10.45 h
 • 4. hodina – 10.55 – 11.40 h
 • 5. hodina – 11.50 – 12.35 h
 • 6. hodina – 12.45 – 13.30 h
 • 7. hodina – 13.40 – 14.25 h
 • 8. hodina – 14.35 – 15.20 h
 • Budovy jsou otevřeny od 7.40 h

Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace
Masarykova 730/22, 69151 Lanžhot
IČ: 65267281, číslo účtu: 129201495/0300
Datová schránka ID: 4bphndz

Prohlášení o přístupnosti

Masarykova ZŠ Lanžhot