Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Masarykovy základní školy Lanžhot, příspěvkové organizace, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Masarykova základní školy Lanžhot, příspěvková organizace, od 1. 9. 2022.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

Registrační číslo

Výsledek řízení

1/2022

přijat(a)

2/2022

přijat(a)

3/2022

přijat(a)

4/2022

přijat(a)

5/2022

přijat(a)

6/2022

přijat(a)

7/2022

přijat(a)

8/2022

přijat(a)

9/2022

přijat(a)

10/2022

přijat(a)

11/2022

přijat(a)

12/2022

přijat(a)

13/2022

přijat(a)

14/2022

přijat(a)

15/2022

přijat(a)

16/2022

přijat(a)

17/2022

přijat(a)

18/2022

přijat(a)

19/2022

přijat(a)

20/2022

přijat(a)

21/2022

přijat(a)

22/2022

přijat(a)

23/2022

přijat(a)

24/2022

přijat(a)

25/2022

přijat(a)

26/2022

přijat(a)

27/2022

přijat(a)

28/2022

přijat(a)

29/2022

přijat(a)

30/2022

přijat(a)

31/2022

přijat(a)

32/2022

přijat(a)

33/2022

přijat(a)

34/2022

přijat(a)

35/2022

žádost o odklad

36/2022

žádost o odklad

37/2022

přijat(a)

38/2022

povolen odklad

39/2022

žádost o odklad

40/2022

žádost o odklad

42/2022

povolen odklad

43/2022

povolen odklad

44/2022

žádost o odklad

45/2022

žádost o odklad

46/2022

povolen odklad

 

 

Mgr. Eva Klvaňová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Kontakty
Úřední hodiny

 • Pondělí: 7.30 – 15.30
 • Úterý: 7.30 – 15.00
 • Středa: 7.30 – 15.00
 • Čtvrtek: 7.30 – 15.00
 • Pátek: 7.30 – 13.30
 • V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.
 • Provoz školní družiny: 11.40 – 16.00
 • Provoz školní jídelny: 6.30 – 15.00

Zvonění

 • 0. hodina – 7.00 – 7.45 h
 • 1. hodina – 8.00 – 8.45 h
 • 2. hodina – 8.55 – 9.40 h
 • 3. hodina – 10.00 – 10.45 h
 • 4. hodina – 10.55 – 11.40 h
 • 5. hodina – 11.50 – 12.35 h
 • 6. hodina – 12.45 – 13.30 h
 • 7. hodina – 13.40 – 14.25 h
 • 8. hodina – 14.35 – 15.20 h
 • Budovy jsou otevřeny od 7.40 h

Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace
Masarykova 730/22, 69151 Lanžhot
IČ: 65267281, číslo účtu: 129201495/0300
Datová schránka ID: 4bphndz

Prohlášení o přístupnosti

Masarykova ZŠ Lanžhot