Provoz školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě změny mimořádného opatření od 3. 5. bude na 1. stupni prováděno testování žáků pouze 1x týdně (v pondělí). K jiné změně na 1. stupni nedochází.  

Nástup žáků 2. stupně předpokládáme od 10. 5.
Bude také docházet ke střídání prezenční a distanční výuky po týdnu.  

Organizace rotace 2. stupně: 
lichý týden (poprvé 10. 5.) • prezenčně (ve škole) 7. a 9. ročník  
                                            • distančně (doma) 6. a 8. ročník 

sudý týden (poprvé 17. 5.) • prezenčně (ve škole) 6. a 8. ročník  
                                           • distančně (doma) 7. a 9. ročník  

 • Rada města odsouhlasila nákup alternativních antigenních testů ze vzorku slin. Testy jsou žákům ve škole k dispozici.
 • Na Ministerstvo zdravotnictví byl odeslán otevřený dopis s žádostí o zvážení nutnosti zavedení roušek ve školách v době výuky, pod text se podepsal starosta města, ředitelka školy a předsedkyně školské rady.

          Otevřený dopis s žádostí o zvážení nutnosti zavedení roušek ve školách v době výuky

 

 Mgr. Eva Klvaňová, ředitelka školy

Kontakty
Úřední hodiny

 • Pondělí: 7.30 – 15.30
 • Úterý: 7.30 – 15.00
 • Středa: 7.30 – 15.00
 • Čtvrtek: 7.30 – 15.00
 • Pátek: 7.30 – 13.30
 • V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.
 • Provoz školní družiny: 11.40 – 16.00
 • Provoz školní jídelny: 6.30 – 15.00

Zvonění

 • 0. hodina – 7.00 – 7.45 h
 • 1. hodina – 8.00 – 8.45 h
 • 2. hodina – 8.55 – 9.40 h
 • 3. hodina – 10.00 – 10.45 h
 • 4. hodina – 10.55 – 11.40 h
 • 5. hodina – 11.50 – 12.35 h
 • 6. hodina – 12.45 – 13.30 h
 • 7. hodina – 13.40 – 14.25 h
 • 8. hodina – 14.35 – 15.20 h
 • Budovy jsou otevřeny od 7.40 h

Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace
Masarykova 730/22, 69151 Lanžhot
IČ: 65267281, číslo účtu: 129201495/0300
Datová schránka ID: 4bphndz

Prohlášení o přístupnosti

Masarykova ZŠ Lanžhot