Návštěvní řád

Vážení rodiče a návštěvníci Masarykovy základní školy v Lanžhotě

Velmi rádi Vám poskytneme potřebné informace týkající se Vašich dětí a naší školy. Návštěvu školy Vám umožníme za dodržení těchto pravidel:

 • běžnou návštěvu školy je nutné dohodnout s učitelem, zaměstnancem nebo vedením školy vždy předem (např. návštěvu vyučovací hodiny, vyzvednutí úkolů, konzultace aj.). Vyčkejte, prosím, až učitele či zaměstnance o Vašem příchodu informujeme.
 • jednání se zaměstnanci školy bez předchozího ohlášení je možné ráno před vyučováním. V 7.55 hodin je nutno školu opustit. Přicházejte včas na sjednanou schůzku – minutu nebo dvě před termínem odchodu, nemá již význam jednání realizovat.
 • příjdete – li neohlášeni a budete na okamžitém rozhovoru trvat, počkáte v kanceláři školy do té doby, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat tak, aby nenarušil výuku, službu na dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání nebo jinou nezbytnou činnost.

CHRÁNÍME TÍM PŘEDEVŠÍM VAŠE DĚTI. Děkujeme Vám za respektování doby práce našich učitelů a zaměstnanců.

Úřední hodiny

 • Pondělí: 7:30 – 15:30
 • Úterý: 7:30 – 15:00
 • Středa: 7:30 – 15:00
 • Čtvrtek: 7:30 – 15:00
 • Pátek: 7:30 – 13:30

V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.

 • Provoz školní družiny: 11:40 – 16:00
 • Provoz školního klubu: 14:00 – 17:00
 • Provoz školní jídelny: 06:30 – 15:00

Kontakty

Ředitelka školy: Eva Klvaňová, Mgr.
klvanova@zslanzhot.cz
519 336 219

Zástupce ředitelky: Pavla Horňáková, Mgr.
info@zslanzhot.cz
519 336 207

 

Telefony

 • Fax: 519 336 207
 • Školní klub: 519 336 517
 • Školní družina: 519 337 787
 • Speciální třídy: 519 337 786
 • Školní jídelna: 519 336 986