Masarykova základní škola
Lanžhot

okres Břeclav, příspěvková organizace
Masarykova 730/22, 69151 Lanžhot

Osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky

Vážení rodiče žáků 9. tříd,

od pondělí 11. května je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity jsou pouze pro žáky 9. ročníku.

Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky, tj. matematika a její aplikace a český jazyk a literatura.

Příprava bude probíhat denně od 9 do 11 hodin.

Příprava bude probíhat ve 2hodinových blocích, oddělených přestávkou:

Rozvrh

 • Po 11. 5  / 9.A  / Matematika (2 hodiny)
 • Po 11. 5  / 9.B / Český jazyk (2 hodiny)
 • Po 12. 5  / 9.A  / Český jazyk (2 hodiny)
 • Po 12. 5  / 9.B  / Matematika (2 hodiny)

(Pozn. Pokud bude malý zájem, bude vytvořena pouze jedna školní skupina.)

Podmínky: Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 ředitelce školy.

Důležitá pravidla z metodiky MŠMT (viz příloha):

 • maximální počet žáků ve skupině je 15
 • složení skupin je neměnné
 • žáka nelze zařadit do skupiny později než 11. 5.
 • zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámit se s vymezením rizikových skupin (prohlášení přinesou žáci v den nástupu do školy, formulář je v příloze nebo v kanceláři školy)
 • každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žáci budou dodržovat rozestupy 2 metry a stanovená hygienická pravidla

Podrobnější informace jsou odeslány přes Edookit.

Dokumenty ke stažení ve formátu PDF:

Mgr. Eva Klvaňová, ředitelka školy

Historie základní školy

Na veřejné schůzi dne 23. 6. 1923 se obecní zastupitelstvo usneslo, aby se během roku započalo se stavbou školy. Projekt vypracoval ing.arch. Milan Kopřiva. Stavba však byla zahájena až v březnu 1924.

K slavnostnímu otevření nové budovy měšťanské školy v Souhradech došlo 9. listopadu 1924 a pravidelná výuka byla zahájena 1. prosince téhož roku. Na postavení budovy školy věnoval finanční příspěvek i první prezident Československé republiky T. G. Masaryk. Z tohoto důvodu škola dostala jeho jméno. 

pokračovat ve čtení

Dokumenty

Dokumenty

 • Výroční zprávy
 • Školní řád MZŠ
 • Žádost o uvolnění
 • Pravidla hodnocení žáků
 • Rozhodnutí o přijetí
 • Vlastní hodnocení školy
 • Certifikát – Mimořádné situace
 • Školní vzdělávací program pro ZV MZŠ v Lanžhotě
 • a další dokumenty

zobrazit více

Úřední hodiny

 • Pondělí: 7:30 – 15:30
 • Úterý: 7:30 – 15:00
 • Středa: 7:30 – 15:00
 • Čtvrtek: 7:30 – 15:00
 • Pátek: 7:30 – 13:30

V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.

 • Provoz školní družiny: 11:40 – 16:00
 • Provoz školního klubu: 14:00 – 17:00
 • Provoz školní jídelny: 06:30 – 15:00

Kontakty

Ředitelka školy: Eva Klvaňová, Mgr.
klvanova@zslanzhot.cz
519 336 219

Zástupce ředitelky: Pavla Horňáková, Mgr.
info@zslanzhot.cz
519 336 207

 

Telefony

 • Fax: 519 336 207
 • Školní klub: 519 336 517
 • Školní družina: 519 337 787
 • Speciální třídy: 519 337 786
 • Školní jídelna: 519 336 986